Aktualności

Prawomocne wyroki w sprawach dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego


 

 

W ostatnim czasie nasza kancelaria uzyskała szereg wyroków Sądów II instancji, które rozpoznawały apelacje w sprawach o zwrot UNWW. Uzasadnienia tych wyroków spływają do nas sukcesywnie i bedziemy starali się prezentować niektóre z nich na naszej stronie.

Na poczatek zapraszamy do lektury uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt XXVII Ca 585/16. Sprawa jest o tyle interesująca, że w I instancji zapadł wyrok uwzględniający jedynie cześć roszczenia tj. w zakresie drugiej zapłaconej składki. Sąd Rejonowy uznał, że klauzula dotycząca UNWW jest abuzywna, jednak tylko w części dotyczącej zobowiazania kredytobiorcy do ponoszenia kosztów odnowienia ubezpieczenia po upływie pierwszego okresu ubezpieczenia. Sąd I instancji stanął na stanowisku, że skoro wysokość pierwszej składki jest wprost określona w umowie, to nie może być mowy o abuzywności w tej części.

Innego zdania był jednak Sąd II instancji, który uwzględnił wniesioną przez nas apelację i zmienił wyrok, zasądzając również zwrot składki za pierwszy okres ubezpieczenia. Szczegóły stanowiska Sądu Okręgowego znajdziecie Państwo w tekście uzasadnienia, które jest dostępne pod poniższym linkiem.

http://www.taraszewski.com.pl/uploads/images/uzasadnienie%20II%20instancja%20RF.pdf