Aktualności

Efektywność energetyczna– białe certyfikaty


Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie ostatnie przepisy ustawy o efektywności energetycznej, dotyczące głównie obowiązku przedstawienia świadectw do umorzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej (tj. art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3-6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych).
W dniu 31 grudnia 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpisał pierwszy przetarg na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności, które otrzymają certyfikaty. Termin składania ofert upływał 30 stycznia 2013 r. Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w tym przetargu opiewa łącznie na 550 tys. ton oleju ekwiwalentnego. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.
W Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2013 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r., poz. 15).
 
Data: 2013-02-22
Agnieszka Zadrożniak - radca prawny
 
Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.