Prawo administracyjne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, w sprawach dotyczących uzyskania koncesji, zezwoleń oraz ich naruszeń, a także w innych sprawach administracyjnych.