Prawo pracy

Kancelaria posiada szczególnie duże doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru prawa pracy. W ramach naszych usług doradzamy przedsiębiorcom ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia w tym w szczególności w zakresie: zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników.

Doradzamy również przy utrzymywaniu relacji ze związkami zawodowymi, transferach pracowniczych oraz procesach zwolnień grupowych. 

Kancelaria analizuje i przygotowuje dokumentację pracowniczą (regulaminy pracy, wynagradzania itp.), sporządza indywidualne umowy o pracę, o współpracy, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji itp., oraz oferuje doradztwo przy rozwiązywaniu stosunków pracy i reprezentację procesową w sprawach pracowniczych.

Na życzenie klientów pomagamy identyfikować zagrożenia w zakresie dyskryminacji w stosunkach pracy oraz zjawiska  mobbingu.