Prawo spółek

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa spółek handlowych w tym w szczególności dot. zakładania oraz rejestracji spółek, bieżącej obsługi spółek w zakresie prawa korporacyjnego (tj. obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do sądu rejestrowego), organizacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników, umów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami (tzw. shareholders agreements), transakcji private equity, umów inwestycyjnych, joint venture, przekształceń, łączenia oraz podziałów spółek, due diligence oraz procesów związanych z zakończenem działalności.