Prawo umów

Kancelaria doradza klientom we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych/handlowych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności przygotowania, negocjowania i opiniowania umów oraz doradztwa w trakcie wykonywania tychże umów.

Doradzamy naszym klientom w zakresie rozpoznania roszczeń wynikających z takich umów oraz pomagamy w ich dochodzeniu. 

Zwracamy szczególną uwagę na wybór optymalnego rozwiązania kontraktowego, zabezpieczającego interesy naszych klientów, przy uwzględnieniu wszelkich ryzyk związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów.