Spory sądowe

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami na terenie całej Polski. Zastępstwo prawne obejmuje działanie w imieniu klientów zarówno przed sądami powszechnymi tj. sądami gospodarczymi, cywilnymi oraz pracy, jak również przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zależy nam na tym, aby nasi klienci byli przez cały czas świadomymi i w pełni zaangażowanymi uczestnikami danego postępowania. W tym celu kancelaria, jeszcze przed podjęciem reprezentacji w danej sprawie zapoznaje klienta z proponowaną przez siebie strategią procesową oraz przedstawia schemat proponowanych w danej sprawie działań. Ponadto klienci są na bieżąco informowani o każdej czynności mającej miejsce w ramach prowadzonego przez kancelarię postępowania.

Stawiamy na indywidualne i innowacyjne podejście do prowadzonych spraw oraz pełne zaangażowanie kancelarii w każdej sprawie.