Windykacja

Zdajemy sobie sprawę, że zaległości płatnicze kontrahentów naszych klientów stanowią duże obciążenie, czasem zaś nawet mogą być przyczyną utraty płynności oraz wymuszać konieczność zakończenia działalności.

Nasza kancelaria reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Doradzamy klientom w zakresie wyboru właściwej drogi postępowania w każdej sprawie, tak aby możliwie szybko i skutecznie doszło do odzyskania należności, nie wykluczając również rozwiązań o charakterze polubownym.