Własność intelektualna

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich oraz własności przemysłowej.

Oferta kancelarii obejmuje m. in. identyfikację roszczeń wynikających z prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz ich dochodzenie przed sądami (tym w szczególności związanych ze znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i użytkowymi).

Doradzamy klientom przy transakcjach związanych z przenoszeniem praw autorskich oraz oddawaniem ich do używania (umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne).