Dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy usługi prawne również na rzecz klientów w ich indywidualnych sprawach wynikających w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy a także prawa administracyjnego i podatkowego.

Posiadamy bogate doświadczenie dotyczące m. in.:

  • dochodzenia roszczeń właścicieli nieruchomości gruntowych wobec przedsiębiorców eksploatujących sieci przesyłowe (linie energetyczne, rurociągi itp.) z tytułu korzystania z nieruchomości przez tychże przedsiębiorców (służebność przesyłu),
  • dochodzenia roszczeń konsumentów wobec biur podróży związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o świadczenie usług turystycznych,
  • roszczeń pracowników wobec pracodawców wynikających z zatrudnienia (odwołania od wypowiedzeń, praca w godzinach nadliczbowych, warunki szczególne, mobbing),
  • reprezentowania klientów wobec organów podatkowych. 

W celu usprawnienie kontaktu oraz obniżenia kosztów ponoszonych przez klienta kancelaria oferuje świadczenie usług drogą elektroniczną. Zapraszamy do korzystania z umieszczonego poniżej formularza, w którym możecie Państwo opisać zagadnienie, którego rozwiązanie wymaga Państwa zdaniem fachowej pomocy prawnej. Niezwłocznie po przesłaniu zapytania kancelaria skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia stawki oraz terminu realizacji zlecenia.