Rafał Taraszewski - radca prawny

Założyciel kancelarii, radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.

Jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie pracy, prawie spółek handlowych oraz sporach sądowych. Posiada doświadczenie w zakresie transakcji nabywania, łączenia i przejmowania spółek, tworzenia grup kapitałowych oraz dotyczące procesów prywatyzacyjnych. Doradzał jednemu z największych pracodawców w woj. mazowieckim w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją przedsiębiorstwa (zwolnienia grupowe, relacje ze związkami zawodowymi, spory sądowe). Z sukcesem reprezentował swoich klientów w setkach spraw sądowych dotyczących w szczególności prawa pracy oraz w sprawach gospodarczych.

Swoje doświadczenie zawodowe jako prawnik, a następnie radca prawny zdobywał obsługując przedsiębiorców z wielu gałęzi gospodarki (m. in. przemysł, handel, edukacja).

Włada biegle językiem angielskim.

Rafał Taraszewski
Tel.  00 48 602 329 993