O kancelarii

Nasza Kancelaria to młodzi i dynamiczni, lecz jednocześnie doświadczeni prawnicy świadczący najwyższej jakości usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Kancelarię tworzą prawnicy zorientowani na biznes, rozumiejący potrzeby i wyzwania przed którymi stoją przedsiębiorcy.

Działamy w aglomeracji warszawskiej i Łodzi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną głównie na rzecz podmiotów gospodarczych, jednakże oferuje swoje usługi także dla osób fizycznych w ich indywidualnych sprawach.

 

Misja i wizja:

Misją kancelarii jest świadczenie najwyższej jakości usług prawnych dla małych oraz średnich przedsiębiorstw z aglomeracji warszawskiej i Łodzi.

Uważamy, że warunkiem koniecznym dla właściwej i efektywnej współpracy z klientem jest dogłębne poznanie jego potrzeb, problemów, z którymi się spotyka przy prowadzeniu działalności, a także rozumienie mechanizmów, którymi się kieruje w biznesie. Naszym zdaniem prawnik powinien być „blisko” klienta, bo tylko wówczas świadczona pomoc prawna może w sposób należyty uwzględniać specyfikę danej działalności.

Cechuje nas indywidualne podejście do klienta. Naszym zdaniem prawnik nie może świadczyć pomocy prawnej „mechanicznie”, w oderwaniu od rzeczywistego kontekstu sytuacyjnego bez uprzedniego zrozumienia specyfiki biznesu klienta.

Podstawą relacji prawnika z klientem jest zaufanie i zrozumienie, ponieważ tylko w ten sposób można efektywnie rozwiązywać doraźne problemy, zapobiegać ich powstawaniu na przyszłość oraz współuczestniczyć w pełni w kreowaniu i rozwoju biznesu.

Jesteśmy do dyspozycji klienta zawsze wówczas, gdy klient tego potrzebuje. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest przy prowadzeniu biznesu także szybkość podejmowanych decyzji, dlatego pozostajemy w ciągłej komunikacji z klientami, aby zapewnić szybką reakcję na zgłoszone zagadnienie.