Agnieszka Zadrożniak - radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.  absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: Postępowanie cywilne). Studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz prawa podatkowego UE.

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie i postępowaniach podatkowych, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, rodzinnego, a także postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z dochodzeniem roszczeń konsumentów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez organizatorów wycieczek turystycznych.

Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego zdobywała podczas aplikacji w Kancelarii Adwokackiej zajmującej się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego. Od lat współpracuje z organami podatkowymi.

W czasie wolnym czyta książki, chodzi do kina, teatru.

Agnieszka Zadrożniak
Tel. 00 48 509 782 610