Linki

 • www.sn.pl 
  Strona internetowa Sądu Najwyższego RP, na której można znaleźć m. in. przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz bazę orzeczeń z ostatnich lat.
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl
  Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 • https://ems.ms.gov.pl
  Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości, na której można przeglądać wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego, a także Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
 • http://ekw.ms.gov.pl
  Oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości, na której można przeglądać wpisy do Ksiąg Wieczystych.
 • https://prod.ceidg.gov.pl
  Oficjalna strona Ministerstwa Gospodarki – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 • www.orzeczenia.ms.gov.pl
  Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych.