Aktualności

Dobra wiadomość dla kredytobiorców hipotecznych


Powszechną i szeroko komentowaną oraz krytykowaną była praktyka stosowana przez Banki dotycząca ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu.

Dotyczyła ona tych klientów którzy zwracając się do Banku z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego nie posiadali środków własnych. W takich przypadkach Bank udzielał kredytu, jednakże niski wkład własny kredytobiorcy uzupełniany był przez sam Bank który to finansowanie obejmował ubezpieczeniem.

Klient musiał zapłacić składkę ubezpieczeniową która często stanowiła kwotę nawet kilku czy kilkunastotysięczną! Praktyka ta stosowana była wobec klientów przez wiele lat i niestety nie jednorazowo. Okres ubezpieczenia niskiego wkładu był przedłużany. W sytuacji gdy upłynął czas ubezpieczenia, a klient nie dokonał spłaty kredytu w wysokości która pozwalałaby na stwierdzenie iż dokonał spłaty w części niskiego wkładu – obciążany był kolejną składką na kolejny okres ubezpieczeniowy. W efekcie jego wydatki na ubezpieczenie Banku sięgać już mogły kilkudziesięciu tysięcy złotych! Nawiasem mówiąc przy zawirowaniach walutowych i zmianie cen nieruchomości dokonanie spłaty przez przeciętnego klienta Banku kredytu hipotecznego zaciągniętego np. na 40 lat w wysokości ok. 20% wartości kapitału jest niemożliwe a przynajmniej bardzo trudne.

W obecnej chwili wypracowany został model pozwalający klientom w powyższej sytuacji skutecznie ubiegać się o zwrot pobranych w ten sposób przez Banki składek.

Kredytobiorcy nie dość, że mogą potencjalnie odzyskać swoje pieniądze to będą one dodatkowo powiększone o odsetki. Banki liczą na to, iż spora część klientów zrezygnuje sama z dochodzenia w/w roszczeń kiedy zderzy się z potężną machiną finansową, mającą niekończące się możliwości finansowe i zaplecze prawne. Nic bardziej mylnego – w zderzeniu z zdeterminowanym klientem wspieranym przez profesjonalnego prawnika szanse na sukces takiego roszczenia są bardzo wysokie,  zaś same Banki przypominają kolosy na glinianych nogach!  

Rafał Taraszewski - radca prawny