Aktualności

Zmiany w ordynacji podatkowej


 

Od 1 stycznia 2013 roku zmianie ulegają m.in. następujące kwestie uregulowane w Ordynacji podatkowej:
  1. Została podwyższona maksymalna wysokość kary porządkowej nakładanej na stronę, świadka, pełnomocnika strony, biegłego z kwoty 2.700,00 zł na 2.800,00 zł,
  2. Zmienia się wartość poszczególnych rzeczy lub praw w zakresie ustanowienia zastawu skarbowego – na kwotę 12.300,00 zł,
  3. Zniesiono możliwość wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi I instancji w toku postępowania odwoławczego. Możliwość tę utrzymano w stosunku do spraw      zwróconych organowi I instancji przed 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Dz. U. z 2012 r., poz. 1342),
  4. Zmiany w zakresie sukcesji podatkowej, tj. jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną będzie wstępować w      przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarcza poza tymi które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych,  
  5. Zmiany w zakresie wydawania zaświadczeń na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zamierzających udzielić kredytu – konieczna pisemna zgoda podatnika,
  6. Zniesiono uznaniowość organów podatkowych w zakresie ograniczenia poboru zaliczek na podatek.
  7. Wprowadzono możliwość zabezpieczenia kredytu zwrotem podatku VAT
 
Data: 2013-01-08
Agnieszka Zadrożniak - radca prawny
 
Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.