Nieruchomości

Doradzamy klientom we wszelkich sprawach związanych z problematyką dot. nieruchomości, tj. m. in. w zakresie: badania stanu prawnego nieruchomości, nabywania i zbywania nieruchomości (przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo w trakcie jej wykonywania, oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy itp. oraz doradztwo w trakcie ich wykonywania), ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości.

Kancelaria reprezentuje swoich klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.