Aktualności

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Od 1 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278) i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

Ulgi podatkowej na dzieci.

Zmiany w uldze na dzieci związane są m.in. z wprowadzeniem progu dochodowego. Oznacza to zatem, że ulga nie będzie przysługiwać rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł. Z ulgi nie będą mogli skorzystać także rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy nie są w związku małżeńskim, a których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Natomiast w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Jednakże bez względu na dochód, ulga na dotychczasowych zasadach przysługiwać będzie rodzinom wychowującym dwoje dzieci.

Ulgi na korzystanie z internetu

Bez zmian pozostaje dotychczasowa kwota odliczenia – 760 zł. Jednak odliczenie przysługiwać będzie podatnikowi, wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Oznacza to zatem, iż z ulgi korzystać będą mogli ci podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią tę ulgę w rozliczeniu za rok 2012.

Ograniczenia uprawnienia do korzystania przez twórców oraz naukowców ze zryczałtowanych 50 % kosztów uzyskania przychodów

Ustawodawca wprowadza od 1 stycznia 2013 r.  limitowanie kosztów uzyskania przychodów. Stanowi to całkowite novum w stosunku do dotychczasowej regulacji, bowiem dotychczasowe przepisy 50% koszty uzyskania przychodów  dla artystów, twórców nie były limitowane. Zmiana polega na tym, że od 1 stycznia 2013 r. w ramach zryczałtowanych 50 %  kosztów uzyskania przychodów artyści, twórcy będą mogli odliczyć jedynie 42.764 zł (1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528,00 zł)).

Data: 2013-01-04 

Agnieszka Zadrożniak - radca prawny

 

Informacje zawarte w dziale „Aktualności” nie stanowią porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji bez uprzedniej analizy w kontekście konkretnego stanu faktycznego.